Seznam akreditací

Seznam akreditací, které společnost MVDr. Šotola s.r.o. v rámci své odborné způsobilosti vlastní v rámci své činnosti:Předmět akreditace Platnost do Osvědčení o akreditaci
Odběr vzorků a zkoušky pro vyšetřování potravinářských surovin, meziproduktů, potravinářských výrobků, kosmetiky, krmiv, pitné vody a stěrů z prostředí 05.02.2023 Soubor

Seznam akreditovaných zkoušek ve formátu pdf si můžete prohlédout zde

Seznam akreditovaných zkoušek


Pořadové číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1Kultivační průkaz a stanovení mikrobiální kontaminace specifickými a nespecifickými mikroorganismySOP – IM č.1
(ČSN ISO 18415, EN 12353)
Potraviny a suroviny, kosmetické a desinfekční přípravky
2Stanovení celkového počtu mikroorganismů kultivačněČSN EN ISO 4833Potraviny a suroviny
3Stanovení počtu koliformních mikroorganismů kultivačněČSN EN ISO 4832Potraviny a suroviny
4Stanovení počtu kvasinek a plísní kultivačněSOP– IM č. 70
(ČSN ISO 21527–1,ČSN ISO 21527–2)
Potraviny a suroviny
5Stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků kultivačněČSN EN ISO 6888 - 1Potraviny a suroviny
6Průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae technikou počítání koloniíČSN ISO 21528 – 1
ČSN ISO 21528 – 2
Potraviny a suroviny
7Průkazu bakterií rodu Salmonella kultivačněČSN EN ISO 6579Potraviny a suroviny
8Stanovení počtu Clostridium perfringens Technika počítání koloniíČSN EN ISO 7937Potraviny a suroviny
9Stanovení počtu mezofilních anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačněSOP – IM č. 16Potraviny a suroviny
10Stanovení počtu Bacillus cereus kultivačněČSN EN ISO 7932Potraviny a suroviny
11Průkaz bakterií rodu Shigella kultivačněSOP – IM č.13Potraviny a suroviny
12Detekce inhibičních látek 4-plotnová metodaSOP – IM č.2Mléko, mléčné výrobky
13Stanovování reziduí inhibičních látek 4-plotnová metodaSOP – IM č.3Mléko, vejce, maso
14Stanovení mezofilních anaerobních mikroorganismů kultivačněČSN 570162Potraviny, suroviny, konzervy
15Stanovení psychrofilních mikroorganismů kultivačněSOP – IM č. 4Potraviny a suroviny
16Stanovení počtu enterokoků kultivačněSOP – IM č. 5Potraviny a suroviny
17Průkaz a stanovení počtu Listeria monocytogenes kultivačněČSN EN ISO 11290 -1
ČSN EN ISO 11290 -2
Potraviny a krmiva
18Průkaz a stanovení počtu bakterií Campylobacter jejuni kultivačněČSN EN ISO 10272 – 1
ČSN EN ISO 10272 – 2
Potraviny a krmiva
19Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli membránovou filtracíSOP – IM č. 22
( ČSN EN ISO 9308-1)
Pitná voda
20Stanovení kultivovatelných mikroorganismů očkováním do živného agarového media
1. při 36 °C 2. při 22°C
ČSN EN ISO 6222Pitná voda
21neobsazeno
22Stanovení intestinálních enterokoků kultivačněČSN EN ISO 7899 – 1
ČSN EN ISO 7899 - 2
Pitná voda
23Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení kultivačněČSN ISO 13721, ČSN ISO 15214Potraviny a suroviny
24Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus kultivačněČSN 560094Potraviny a suroviny
25Stanovení počtu Escherichia coli kultivačněSOP – IM č. 21Potraviny a suroviny
26Průkaz Pseudomonas aeruginosa a ostatních druhů rodu Pseudomonas kultivačněČSN ISO 13720Maso a masné výrobky
27Stanovení mikrobiální kontaminace výplachovou metodouČSN 560100 čl.148Potraviny a suroviny
28Průkaz a stanovení počtu mikrobů rodu Proteus kultivačněČSN 560100 čl.81Potraviny a suroviny
29Termostatová zkouškaSOP – IM č. 17Potraviny a suroviny
30Zkouška na hermetičnost obalůSOP – IM č. 18Potraviny a suroviny
31Průkaz Listeria monocytogenes kultivačněSOP – IM č. 19Suroviny a stěry z prostředí
32Vyšetření stěrů z potravinářských závodů kultivačněSOP – IM č. 8Prostředí potravinářských závodů
33Stanovení Yersinia enterocolitica kultivačněČSN EN ISO 10 273Potraviny a suroviny
34Typizace určených druhů mikroorganismů metodou mikrodestičekSOP – IM č. 15
(Lachema – firemní literatura výrobce)
Mikrobiální kultury, izoláty
35Stanovení Listeria monocytogenes imunodetekcí – miniVIDASSOP – IM č. 45
(BioMerieux – firemní literatura výrobce)
Potraviny a suroviny
36Stanovení bakterií salmonella imunodetekcí – miniVIDASSOP – IM č. 46
(BioMerieux – firemní literatura výrobce)
Potraviny a suroviny
37Stanovení volného amoniaku mikrodifuzní metodouSOP – CH – IM č. 6Maso, konzervy, ryby, výrobky
38Stanovení pH potenciometrickySOP – CH – IM č. 50Potraviny a suroviny
39Stanovení obsahu dusitanů spektrofotometrickySOP – CH – IM č. 51
( ČSN 570158 )
Potraviny a suroviny
40Stanovení obsahu chloridu sodného potenciometrickySOP – CH – IM č. 52
( ČSN 57 0185 )
Potraviny a suroviny
41Stanovení obsahu tuku extrakční metodou gravimetrickySOP – CH – IM č. 53
( ČSN ISO 1443 )
Potraviny a suroviny
42Stanovení obsahu sušiny, vlhkosti gravimetrickySOP – CH – IM č. 54Potraviny a suroviny
43Stanovení bakterií rodu Legionella kultivačněČSN ISO 11731Pitná voda, voda ke koupání, biologický materiál, vzorky prostředí
44Stanovení titrační kyselosti titračněSOP – CH – IM č. 55Potraviny a suroviny
45Průkaz tepelného ošetření potravinSOP – CH – IM č. 56Potraviny a suroviny
46Důkaz tepelného opracování potravin koagulačním testemSOP – CH – IM č.11Maso,masné výrobky
47Důkaz epihydrinaldehydu - žluklost tukuSOP – CH – IM č. 57
( ČSN 580100 )
Živočišné tuky
48Stanovení čísla kyselosti titračněSOP – CH – IM č. 58Tuky a oleje
49Stanovení peroxidového čísla titračněSOP – CH – IM č. 59
( ČSN EN ISO 3960 )
Tuky a oleje
50Stanovení biogenních aminů metodou TLC ( histamin,tyramin)SOP – CH – IM č. 12Potraviny a suroviny
51Stanovení obsahu kyseliny sorbové a kyseliny benzoové metodou HPLC / UVSOP – CH – IM č. 23Potraviny a suroviny
52Stanovení obsahu histaminu metodou HPLC / UVSOP – CH – IM č. 36Potraviny a suroviny
53Stanovení Hg automatickým analyzátorem AMA 254SOP – CH – IM č. 7Potraviny a suroviny, vody, biologický materiál, zemina
54Stanovení kovů plamenovou AASSOP – CH – IM č. 9Potraviny a suroviny
54AStanovení kovů plamenovou AASSOP – CH – IM č. 9Vody
54BStanovení kovů plamenovou AASSOP – CH – IM č. 9Biologický materiál
54CStanovení kovů plamenovou AASSOP – CH – IM č. 9Zemina
55Stanovení kovů ETA-AASSOP – CH – IM č. 20Biologický materiál
55AStanovení kovů ETA-AASSOP – CH – IM č. 20Vody
55BStanovení kovů ETA-AASSOP – CH – IM č. 20Zemina
56Stanovení celkového obsahu chloru - komerční set MERCK, HACHSOP – CH – IM č. 24
(komerční set MERCK, HACH)
Pitná voda
57Stanovení vodivosti konduktometrickySOP – CH – IM č. 27
( ČSN EN 27 888 )
Pitná voda
58Stanovení zákalu turbidimetrickySOP – CH – IM č. 29Pitná voda
59Stanovení pH potenciometrickySOP – CH – IM č. 28
( ČSN ISO 10523 )
Pitná voda
60Stanovení volného chloru - komerční set MERCK, HACHSOP – CH – IM č. 30
(komerční set MERCK, HACH)
Pitná voda
61Stanovení obsahu amoniaku a amonných iontů spektrofotometrickySOP – CH – IM č. 26
( ČSN ISO 7150 )
Pitná voda
62Stanovení obsahu dusitanů spektrofotometrickySOP – CH – IM č. 31
( ČSN EN 26777 )
Pitná voda
63Stanovení obsahu dusičnanů spektrofotometrickySOP – CH – IM č. 32Pitná voda
64Stanovení obsahu síranů titračněSOP – CH – IM č. 33Pitná voda
65Stanovení obsahu chloridů titračněSOP – CH – IM č. 34Pitná voda
66Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem titračněSOP – CH – IM č. 35Pitná voda
67Organoleptické vyšetření vod – pach, chuťSOP – CH – IM č. 25
( TNV 757340, ČSN EN 1622 )
Pitná voda
68Senzorické zkoušení potravinářských výrobkůSOP – CH – IM č. 14
( ČSN EN ISO 4120, ČSN ISO 8587, ČSN EN ISO 5495 )
Potravinářské výrobky
69Stanovení obsahu svalových bílkovin fotometrickySOP – CH – IM č. 43Potraviny a suroviny
70Stanovení Beta - karotenu metodou HPLC / UVSOP – CH – IM č. 38
( ČSN EN 12823 )
Potraviny a suroviny
71Stanovení mykotoxinů metodou HPLC- RF – ochratoxin ASOP – CH – IM č. 41Potraviny a suroviny
72Stanovení mykotoxinů metodou HPLC - RF - aflatoxin B1,suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2SOP – CH – IM č. 37Potraviny a suroviny
73Stanovení fusariových toxinů metodou ELISA – komerční sety NOACK, NEOGENSOP – CH – IM č. 60
(komerční sety NOACK, NEOGEN)
Potraviny a suroviny
74Stanovení alergenů metodou ELISA – komerční sety NOACK, NEOGENSOP – CH – IM č. 61
(komerční sety NOACK, NEOGEN)
Potraviny a suroviny
75Stanovení aktivity vody - aw odporově-elektrolyticky na přístroji LabMaster, firmy NovasinaSOP – CH – IM č. 62Potraviny a suroviny
76Stanovení obsahu bílkovin a N-látek titračněSOP – CH – IM č. 63Potraviny a suroviny
77Stanovení obsahu fosforu a polyfosfátu spektrofotometrickySOP – CH – IM č. 64Potraviny a suroviny
78Stanovení celkového cukru, redukujících cukrů a sacharosy titračněSOP – CH – IM č. 65
( ČSN 56 0146 - 5 )
Potraviny a suroviny
79Stanovení škrobu polarimetrickySOP – CH – IM č. 66Potraviny a suroviny
80Stanovení mastných kyselin v rostlinných a živočišných tucích metodou GC / FID ( 3 )SOP – CH – IM č. 67
( ČSN ISO 5508, ČSN ISO 5509 )
Potraviny, suroviny, krmiva
81Stanovení chlorovaných pesticidů a PCB metodou GC/ECD, GC/MS (4 )SOP – CH – IM č. 69
( ČSN EN 1528 – 1, ČSN EN 1528-2, ČSN EN 1528-3, ČSN EN 1528-4 )
Potraviny, suroviny, krmiva, vody
82Stanovení organofosforových pesticidů metodou GC/ECD, GC/MS ( 5 )SOP – CH – IM č. 69
( ČSN EN 1528 – 1, ČSN EN 1528-2, ČSN EN 1528-3, ČSN EN 1528-4 )
Potraviny, suroviny, krmiva, vody
83Stanovení účinnosti sterilizačních přístrojů biologickými indikátorySOP – IM 71
(Vyhláška 195/ 2005 Sb. v platném znění)
Sterilizační přístroje
84Stanovení bakteriálních toxinů metodou imunodetekceSOP – IM 72
(BioMerieux – firemní literatura výrobce)
Potraviny, suroviny, krmiva

Seznam prováděného vzorkování


Pořadové číslo Přesný název postupu vzorkování Identifikace postupu vzorkování Předmět odběru
1Odběr vzorků potravinIM 44
(ČSN 560130 – 2
ČSN 560160 -1
ČSN ISO 1839
ČSN ISO 7516
ČSN 580703 – 2
ČSN 580180
ČSN 560520 – 2
ČSN ISO 3100 – 1
ČSN ISO 3100 – 2
ČSN ISO 707
ČSN 560512 – 2
ČSN 560116
ČSN 560081
ČSN ISO 7218
ČSN 560290 – 2
ČSN 588752)
Potraviny
2Odběr vzorků pitné vodyIM 44.1
(ČSN EN ISO 5667 – 1
ČSN EN ISO 5667 – 3
ČSN ISO 5667 5
ČSN ISO 5667 14
ČSN EN ISO 19458)
Pitná voda
3Odběr stěrů prostředíIM 44.2Prostředí potravinářských provozů