Společnost MVDr. Šotola s.r.o. je pokračovatelem první soukromé laboratoře na vyšetřování potravin v České republice, která vznikla v roce 1991. Laboratoř má sídlo v Kroměříži, ale laboratorní rozbory provádí pro zákazníky z celého území ČR, resp. okolních států. Činnost laboratoře je velmi široká. V současné době má laboratoř akreditováno více než 90 mikrobiologických a chemických laboratorních zkušebních metod v oblasti potravin, surovin, vod, krmiv, kosmetických výrobků a vzorků prostředí. Laboratoř disponuje moderní analytickou technikou jakou představují např. atomová absorpční spektrometrie AAS, kapalinová chromatografie HPLC, plynová chromatografie GC, spektrofotometrie, konduktometrie, kapilární isotachoforesa, ELISA.
V současné době prováděné spektrum zkoušení pokrývá kompletním způsobem veškeré běžně požadované analýzy výše zmíněných materiálů a dále zahrnuje i specifické diagnostické a analytické postupy, jako je např. stanovení obsahu anthocyanů ( EU Pharmacopea ), potravinových alergenů a cizorodých bílkovin, stopových prvků, cizorodých látek, PAU a dalších. Laboratoř navíc za účelem udržení odpovídající kvality laboratorních analýz trvale spolupracuje s mnoha specialisty či odbornými pracovišti v oblasti pracovišť vědeckých či univerzitních a je také zapojena do systému kontroly laboratorních analýz nejen v rámci ČR, ale do systému kontrol prováděných akreditovanými zahraničními pracovišti ( v současnosti zejména Velká Británie ). Laboratoř každoročně na základě dosahovaných výsledků rozšiřuje spektrum akreditovaných analytických technik jako součást pravidelných i mimořádných kontrol ze strany Českého akreditačního institutu.

Laboratoř si je vědoma oprávněných požadavků, kladených ze strany zákazníků či nejrůznějších legislativních předpisů ČR a EU nejen na kvalitu výsledků, ale také na vlastní analytické metody ( referenční metody, AOAC, ISO apod. ). Za tímto účelem trvale dochází k modernizaci jednotlivých analytických oddělení a jejich vybavení.