Provádíme

Laboratorní diagnostická činnost

Jako jedna z prvních laboratoří jsme získali akreditaci dle evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025 . V současnosti mezi naše zákazníky patří jak tuzemské, tak zahraniční firmy . Z těchto důvodů je laboratoř zapojena do mezinárodního systému testování způsobilosti laboratoří ( Velká Británie ).

MVDr. Šotola s.r.o. má akreditovány prakticky všechny oblasti analytických postupů požadované našimi zákazníky u potravin a potravinářských výrobků, pitných a minerálních vod, krmiv, prostředí aj.

Služby pro výrobce, dovozce a distributory kosmetických výrobků, chemických přípravků a doplňků stravy

Společnost MVDr. Šotola s.r.o nabízí komlexní služby k zajištění kvality výroby kosmetických výrobků, chemických přípravků a doplňků stravy, mezi které patří:

Akreditovaný odběr a svoz vzorků

Laboratoř je akreditována též k provádění odběrů laboratorních vzorků za účelem následného provedení laboratorních analýz.. Pro tento účel jsme vybaveni jak po stránce technické, včetně pro tyto účely upravenými a klimatizovanými vozidly ( mj. s možností registrace režimu přepravy ), tak po stránce personální ( pracovníci s osobním certifikátem pro vzorkování ). Svoz laboratorních vzorků je dlouhodobě standardní službou pro naše zákazníky. Odběr vzorků, jejich svoz do laboratoře je realizován nejen v běžných pracovních dnech, ale v případě potřeby klientů ( např. řešení akutního problému ) je prováděn kterýkoliv den v roce.
Na běžný i urgentní odběr vzorků vždy bezprostředně navazuje zahájení laboratorních analýz. Odběr a svoz vzorků je v současnosti prováděn prakticky z celé ČR, v případě potřeby také z okolních států.

Poradenství

Ekonomika